Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

eu-china

EuChina (2006 - 2008) - zespół bioinformatyki uczestniczył w projekcie europejskim EuChina. Projekt ten zakładał ujednolicenie systemu gridowego Europy i Chin. Uczestnikami tego projektu były następujące państwa i instytucje:  Beihang University, Beijing (China) •  CNIC (China) •  IHEP, Beijing (China) •  Peking University, Beijing (China) •  GRnet (Greece) •  Consortium GARR (Italy) •  Department of Biology, Università di Roma3 (Italy) •  INFN (Italy) •  Jagiellonian University in Krakow (Poland) •  CERN (Switzerland). Zadaniem naszego zespołu było wykonanie obliczeń wielkoskalowych dla zagadnień biologicznych. We współpracy z uniwersytetem Roma Tre w Rzymie przewidywaliśmy struktury białek o sekwencji nie dłuższej niż 60 aminokwasów. Zespół uniwersytetu Roma Tre wykonywał obliczenia wg programu ROSETTA. Zespół krakowski wg modelu „fuzzy oil drop”. Sekwencje aminokwasowe były generowane w systemie random. Oczekiwano, że w tej dużej (10 tys wygenerowanych sekwencji) znajdują się białka o aktywności biologicznej, które mogą mieć zastosowanie w farmakologii.