Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Dydaktyka

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny prowadzi zajęcia w zakresie: informatyki medycznej, telemedycyny, statystyki oraz genomiki na różnych poziomach zaawansowania. Poniżej zamieszczone zostały sylabusy poszczególnych zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

   
   
 

WL-L2.Telemed.Sym.

 

Telemedycyna z elementami symulacji medycznej

II rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne

 

WL-N2.Telemed.Sym.

 

Telemedycyna z elementami symulacji medycznej

II rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne

 

WL-T4.Inf.

 

Informatyka

I rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne magisterskie uzupełniajace

 

WL-D1.Inf.Stat.

 

Informatyka i statystyka medyczna 1/2

I rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne

 

WL-S1.Inf.Stat.

 

Informatyka i statystyka medyczna 1/2

I rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne

 

WL-D3.Inf.Stat.

 

Informatyka i statystyka medyczna 2/2

III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne

 

WL-S3.Inf.Stat.

 

Informatyka i statystyka medyczna 2/2

III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne

 

WL-T3.Statys.

 

Statystyka

III rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie

 

WL-T4.Stat.

 

Statystyka w żywieniu

I rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne magisterskie uzupełniajace

 

LK-2TIMDNZ.3S.2Z.OR

 

Techniki informatyczne w naukach medycznych i naukach o zdrowiu

II rok, studia doktoranckie,

 

WL-T2.Tech.Inf.

 

Technologia informacyjna

II rok, kierunek dietetyka, studia stacjonarne licencjackie