Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Informatyka i statystyka medyczna, cz. 2

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 

 

Informatyka i statystyka medyczna–III rok Wydział Lekarski z O/Stomatologii

                                                                                                studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Wymiar godzinowy przedmiotu:  25 godzin ćwiczeń

Termin zajęć: semestr letni

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

 

 

 

Cele nauczania:

-          Nabycie przez studenta umiejętności zbierania danych empirycznych oraz prawidłowego interpretowania wyników badań klinicznych przy pomocy pakietu statystycznego

-          Nabycie umiejętności wykorzystania współczesnych form zdobywania informacji naukowej (e-learning)

-          Nabycie umiejętności korzystania z medycznych baz danych

-          Zapoznanie z możliwościami telemedycyny

 

 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 

Uzyskanie odpowiedniej ilości punktów. Możliwości zdobycia punktów:

-          test po części telemedycznej - 10 pkt,

-          test po podstawowej statystyce - 10 pkt,

-          zagadnienia problemowe po podstawowej statystyce - 8 pkt,

-          raport z analizy korespondencji po zaawansowanej statystyce - 8 pkt.

 

 

Przeliczenie punktów na ocenę:

 

Ilość punktów

Ocena

19 - 21

dostateczny

22 - 25

+ dostateczny

26 - 29

dobry

30 - 33

+ dobry

34 - 36

bardzo dobry