Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Informatyka II st.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 

 

Informatyka

 

Kierunek: Dietetyka

Studia II stopnia - I rok

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 

Wymiar godzinowy: 20 godzin, w tym:

-                Wykłady: 10 godzin

-                Ćwiczenia: 10 godzin

Czas trwania kursu: 1 semestr

Termin zajęć: semestr letni

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 1

 

Cele nauczania:

1.             Zapoznanie uczestników z możliwościami nowoczesnych narzędzi informatycznych w oparciu
o oprogramowanie wspomagające pracę dietetyka,

2.             Nabycie umiejętności wyszukiwania wiarygodnych informacji w zasobach Internetu (internetowe bazy danych, encyklopedie, publikacje),

3.             Zapoznanie z najnowszym podejściem do umieszczania i wykorzystania informacji zawartych
w Internecie – semantic Web,

4.             Nabycie umiejętności tworzenia własnych wpisów do zasobów internetowych w oparciu o relacje semantyczne.

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie projektu pt. "Realizacja artykułu w internetowej encyklopedii semantycznej", wykorzystującego zasoby tematyczne związane z bromatologią. Realizacja projektu odbywać się będzie w grupach 2-3 osobowych.

 

W zależności od uzyskanej liczby punktów (max. 30 punktów) można uzyskać ocenę:

 

ocena

punktacja

bdb

28-30

db+

25-27

db

22-24

dst+

19-21

dst

16-18

ndst

<16