Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Blackboard

Organizacja zajęć dydaktycznych organizowanych przez Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny bazuje na narzędziach udostępnionych przez Cyfronet. W tym szczególne miejsce zajmuje platforma e-learningowa BlackBoard. Platforma ta umożliwia bardzo sprawne prowadzenie zajęć udostępniając narzędzia do prezentacji materiałów dydaktycznych, wymiany informacji (system przekazu wiadomości), system automatycznego oceniania testów i prac zaliczeniowych. Nie ma takiej aktywności związanej z procesem edukacji, która nie znajduje się w tym profesjonalnym oprogramowaniu.