Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Pegaz

Pegaz(Moodl)  jest e-learningową platformą. W oparciu o tę platformę w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny UJCM prowadzonych jest szereg kursów dydaktycznych na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, weterynarii oraz dietetyce. Platforma umożliwia sprawny i szybki kontakt ze studentami, gdyż jest powiązana z systemem USOS. Dzięki możliwości systematycznego umieszczania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznych dokumentów, multimediów zajęcia mogą być na bieżąco uaktualniane. Treści zamieszczane na Pegazie mają szanse być prezentowane w nieporównanie szerszej formie, jak również w bardziej atrakcyjny sposób dla współczesnego studenta w porównaniu z tradycyjnym sposobem udostępniania materiałów studentom. Możliwość tworzenia elektronicznych sprawdzianów oraz dostępu do wyników (książki ocen) sprawia, że platforma Pegaz niezwykle usprawnia pracę prowadzących.