Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Mgr Kinga Sałapa

Mgr Kinga Sałapa

 

Wykaz prac oryginalnych

 1. Sałapa K., Trawińska A., Roternam-Konieczna I., (2013), Forensic voice comparison by means of artificial neural networks, vol. 9(4), pp. 191-7 (B: KBN:5)
 2. Sałapa K., Trawińska A., Roterman I., (2013) Applying Data Mining classification techniques to speaker identification, In: Proceesings of XIX National Conference Applications of Mathematics in biology and medicine, Jastrzębia Góra, Poland
 3. Pilecki M.W., Sałapa K., Józefik B., (2013), Factors affecting self-image in patients with a diagnosis of eating disorders on the basis of a cluster analysis, International Journal  of Statistics in Medical Research, vol. 2, pp. 263-274
 4. Owczarek D., Cibor D., Sałapa K., Głowacki M.K., Mach T., Undas A., (2013) Reduced plasma fibrin clot permeability and susceptibility to lysis in patients with inflammatory bowel disease: a novel prothrombotic mechanism, Inflammatory Bowel Disease, vol. 19(12), pp. 2616-24 (A: IF:5.119 / KBN:40)
 5. Kalinowska B., Alejster P., Sałapa K., Baster Z., Roterman I., (2013) Hypothetical in silico model of the early-stage intermediate in protein folding, Journal of Molecular Modeling, vol. 19(10), pp. 4259-69 (A: IF:1.984 / KBN:25)
 6. Pilecki M.W., Józefik B., Sałapa K., (2013) The relationship between assessment of family relationships and depression in girls with various types of eating disorders, Psychiatria Polska, vol. 47(3), pp. 385-93 (A: IF:1.480 / KBN:15)
 7. Andres M., Trąbka-Zawicki A., Guzik B., Sałapa K., Durda K., Żmudka K., Sztefko K., (2013) Stężenie hs-cTnT a ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów izby przyjęć z wykluczonym ostrym zespołem wieńcowym, Diagnostyka Laboratoryjna, vol. 49(3), pp. 209-14 (B: KBN:2)
 8. Pilecki M.W., Józefik B., Sałapa K., (2012) Disordered eating among mothers of Polish patients with eating disorders, Medical Science Monitor, vol. 18(12), pp. CR758-764 (A: IF:1.35 / KBN:20)
 9. Pilecki M.W., Józefik B., Sałapa K., (2012) The cultural context of eating disorders--own research, Psychiatria Polska, vol. 46(2), pp. 189-200 (A: IF:1.48 / KBN:15)
 10. Owczarek D., Cibor D., Sałapa K., Cieśla A., Głowacki M.K., Pocztar H., Mach T.,  (2012) Anti‑inflammatory and anticoagulant properties of the protein C system in inflammatory bowel disease, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, vol. 122(5), pp. 209-15 (B: KBN:10)
 11. Sałapa K., Kalinowska B., Jadczyk T., Roterman I., (2012) Measurement of Hydrophobicity Distribution in Proteins - Non-redundant Protein Data Bank, Bio-Algorithms and Med-System, vol. 8(3), pp. 327–38 (B: KBN:5)
 12. Sałapa K., Kalinowska B., Jadczyk T., Roterman I., (2012) Measurement of Hydrophobicity Distribution in Proteins – Complete Redundant Protein Data Bank, Bio-Algorithms and Med-System, vol. 8(2), pp. 195–206 (B: KBN:5)
 13. Gorzkowska M., Sałapa K., Oberc D., (2012), Respektowanie prawa pacjenta do informacji, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, vol. 9, pp. 8-9
 14. Guzik P., Brongel L., Roterman-Konieczna I., Sałapa K., Trybus M., Lorkowski J., (2011) Diagnostic groups of risk in trauma patients as independent groups of patients. Proposition for National Helth Founadtion. Clinical estimation costs of treatment. III. Diagnostic groups of risk, Ostry Dyżur, vol. 1(4), pp. 18-28 (B: KBN:4)
 15. Owczarek D., Cibor D., Mach T., Cieśla A., Pierzchała-Koziec K., Sałapa K., Kuśnierz-Cabała B., (2011) Met-enkephalins in patients with inflammatory bowel diseases, Advances in Medical Sciences, vol. 56(2), pp. 158-64 (A: IF:0.796 / KBN:15)
 16. Evangelista G., Minervini G., Polticelli F., Malawski M., Szepieniec T., Flis L., Prymyla K., Kochanczyk M., Matczynska E., Wisniowski Z., Sałapa K., Banach M., Roterman I., (2011) Ab initio Protein structure prediction – the hydrophobicity distribution analysis, Bio-Algorithms and Med.-Systems, vol. 7(2), pp. 5-12 (B: KBN:5)
 17. Undas A., Owczarek D., Gissel M., Sałapa K., Mann K.G., Butenas S., (2010) Activated factor XI and tissue factor in inflammatory bowel disease, Inflammatory Bowel Disease, vol 16(9), pp. 1447-8 (A: IF:5.119 / KBN:40)
 18. Prymula K., Sałapa K., Roterman I., (2010) Fuzzy oil drop model applied to individual small proteins built of 70 amino acids, Journal of Molecular Modeling, vol. 16(7), pp.1269-82 (A: IF:1.984 / KBN:25)
 19. Brongel L., Guzik P., Roterman-Konieczna I., Sałapa K., Budzyński P., Hładki W., Jarzynowski W., Trybus M., (2010) Diagnostic groups of risk in trauma patients as independent homogenous groups of patients. Proposal for a catalogue for National Health Foundation. Clinical estimation of costs of treatment I. Epidemiology of body injures, Ostry Dyżur, vol. 3(3), pp. 94-102 (B: KBN: 4)
 20. Guzik P., Brongel L., Roterman-Konieczna I., Sałapa K., Jarzynowski W., Trybus M., Budzyński P., Lorkowski J., (2010) Diagnostic groups of risk in trauma patients as independent groups of atients. Proposition for National Helth Founadtion. Clinical estimation costs of treatment. II. Direct and indirect costs of trauma, Ostry Dyżur, vol. 3(3), pp. 103-10 (B: KBN: 4)
 21. Prymula K., Piwowar M., Kochanczyk M., Flis L., Malawski M., Szepieniec T., Evangelista G., Minirvini G., Polticelli F., Wiśniowski Z., Sałapa K., Matczyńska E., Roterman I., (2009) In silico Structural Study of Random Amino Acid Sequence proteins Not Present In Nature, Chemistry & Biodiversity, vol. 6(12), pp. 2311-36 (A: IF:1.808 / KBN: 25)
 22. Stanisz A., Sałapa K., (2009), Statistical Pathways -  a method of visualization statistical rules, Bio-Algorithms and Med-Systems, vol. 5(9), pp.127-131 (B: KBN:5)
 23. Sałapa K., (2007), Dobre praktyki, standardy i techniki zarządzania projektami, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1(10), pp. 23-40 (B: KBN:5)

 

Wykaz rozdziałów w monografiach

 1. Sałapa K. (2011), Efektywne zarządzanie placówką medyczną W: pod red. I. Roterman-Konicznej, Elementy informatyki medycznej. Ścieżki kliniczne, Wirtualny pacjent, Telekonsultacje., Wyd. UJ, Kraków, pp. 11-42
 2. Sałapa K., Kononowicz A., (2011), Ścieżki kliniczne W: pod red. I. Roterman-Konicznej, Elementy informatyki medycznej. Ścieżki kliniczne, Wirtualny pacjent, Telekonsultacje., Wyd. UJ, Kraków, pp. 43-74

 

Wykaz doniesień zjazdowych

 1. Sałapa K., Trawińska A., Roterman I., (2013) Forensic Speaker Identification Models based on Artificial Neural Networks. Case study: Polish vowel e, IAFPA, Tampa, Florida, USA
 2. Owczarek D., Cibor D., Sałapa K., Głowacki M.K., Mach T., Undas A., (2013) Reduced plasma fibrin clot permeability and susceptibility to lysis in patients with inflammatory bowel disease: a novel prothrombotic mechanism, UEG Week, Berlin, Germany
 3. Tomaszewska I. M., Pliczko M., Frączek P., Gomulska M., Średniawa M., Sałapa K., Mizia E., Chrzan R., Tomaszewski K.A., (2013) Sex determination based on the analysis of palatine bones, XXXI Congress of the Polish Anatomical Society, Dolina Charlotty
 4. Andres J., Sałapa K., Dembkowska M., Krawczyk P., Frączek A., (2012) Helsinki Declaration on Patient safety in Anesthesiology (DeHeBePa) – Implementation problem?, XXVII Międzynarodowa konferencja „Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii” oraz II Sympozjum “Sepsa w Zamku Książ”, Książ, Polska
 5. Gorzkowska M., Sałapa K., (2012) Udzielanie informacji dotyczącej przygotowania sposobu wykonania oraz postępowania pacjentom po zabiegu pacjentowi przezskórnej interwencji wieńcowej jako istotny element opieki pielęgniarskiej nad chorym hospitalizowanym z powodu choroby niedokrwiennej, III Konferencja Naukowa – Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja, Tarnów, Polska
 6. Owczarek D., Cibor D., Sałapa K., Mach T., (2010) Elective biochemical markers of endothelial dysfunction (thrombomodulin and TFPI) in patients with Crohn’s disease, UEGW 2010, Barcelona, Spain
 7. Owczarek D., Cibor D., Sałapa K., Mach T., (2009) Influence of smoking habits on homocysteine level in patietns with inflammatory bowel diseases, Gastro 2009 UEGW/WCOG, London, Great Britain
 8. D. Owczarek, D. Cibor, K. Sałapa, T. Mach, (2009) Thrombomodulin in patients with inflammatory bowel deseases, Gastro 2009 UEGW/WCOG, London, Great Britain
 9. Kononowicz A.A., Sałapa K., (2008) Building clinical pathways by postgraduate students as a method of improving knowledge about the patient's journey through a hospital, Association for Medical Education in Europe, Prague, Czech Republic