Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Oferta

Oferujemy Państwu współpracę w dziedzinie:

Biostatystyki

Zespół Biostatystyczny oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego konsultacje w zakresie statystycznej analizy danych medycznych. Proponujemy kompleksowe podejście do opracowania rezultatów badań i eksperymentów medycznych, poczynając od początkowego etapu gromadzenia danych, poprzez wykonanie obliczeń statystycznych, na opracowaniu wyników kończąc. kontakt: mgr Andrzej Stanisz (tel.: 12 6199695, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

E-learningu

Dziedziną, która bardzo blisko nawiązuje do dyscyplin w ramach klinicznych specjalizacji medycznych jest nasza działalność w dziedzinie E-learningu, zwłaszcza na polu generowania wirtualnych pacjentów. Nie ma takiej specjalizacji medycznej, dla której nie można by wygenerować „wirtualnego pacjenta”. Opis każdego przypadku wystąpienia jednostki chorobowej może stanowić bardzo dobry materiał do opracowania go w formie wirtualnego pacjenta.

Telemedycyny

Jeśli zainteresowania Państwa dotyczą technik przesyłania informacji medycznej niezależnie od jej formy (wszystkie typy nośników informacji w tym audio-wideo) to stanowimy dobre miejsce do współpracy.

Bioinformatyki

Rozwijamy warsztat informatyczny związany z bioinformatyką i biologią systemów. Mamy w swoim dorobku publikację dotyczącą działania leku – a konkretnie dotyczącą produktów metabolicznych aspiryny i możliwości ich oddziaływania z albuminą. Rozwijamy tez techniki związane z przewidywaniem struktury białek dla zadanej sekwencji aminokwasowej.

Symulacji w medycynie

Nie ma takiego zagadnienia medycznego, które byłoby wykluczone z możliwości symulacji in silico. Poczynając od poziomu molekularnego (zapis procesów metabolicznych, podział komórki, proces katalizy, działania czynnika farmakologicznego) poprzez medycynę praktyczną (projektowanie radioterapii z indywidualnym definiowaniem obszaru dla radiacji) do telemedycyny, gdzie opracowanie systemu przekazu złożonej i zróżnicowanej informacji może być zautomatyzowane z dostępne na odległość.

Gry poważne

Wspomaganie procesów diagnostycznych i terapeutycznych odbywa się w dzisiejszej rzeczywistości za pomocą programów, które wspierają oba te procesy w sposób interaktywny. Wykorzystanie gier, które kojarzą się z zagadnieniami rozrywkowymi, w poważnej dyscyplinie, jaką jest medycyna wydaje się być niepoważne ( http://www.fais.uj.edu.pl/ + wybór video i reportaże). Jest jednak inaczej. Gra poważna odwołuje się do emocji – do pozytywnych emocji wprowadzając pacjenta w stan emocjonalny wyrażający chęć wygrania z przeciwnikiem, jakim jest choroba. Pojęcie wygranej wiąże się tutaj z poprawą stanu zdrowia. Im bardziej zbliżamy się do parametrów klinicznych określających nasz stan jako poprawny tym większa jest nagroda w postaci odpowiedniej dla wieku i płci gry komputerowej. Tak więc osoba dorosła, której postępy terapii mającej na celu pozbycie się zagrażającej życiu i zdrowiu nadwagi i która odmówiła sobie dodatkowego smacznego posiłku jest nagrodzone odpowiednia grą ze wszystkimi emocjonalnymi atrybutami wygranej. Dla kilkuletniego chłopca taką nagrodą za cierpliwe znoszenie ciągłych zabiegów (typu pobieranie krwi do badań) może być gra w formie formuły I.

Diagnostyka osób w zaawansowanym wieku mająca na celu ocenę zaburzeń pamięci też może odbywać się za pomocą gry, gdzie codzienne poprawnie wykonane czynności (zakupy, procedury kulinarne) oceniane są za pomocą odpowiedniej skali. Niepoprawnie wykonane polecenia w grze skutkują niższą oceną i nagroda w postaci gry na końcu procedury jest mniejsza.

Dostarczenie do naszego zespołu odpowiednich scenariuszy pozwoli we współpracy z Państwem opracować odpowiednie narzędzie w postaci gry poważnej, która może przynieść korzyści zarówno dla pacjenta jak i lekarza prowadzącego, który w mniejszym stopniu spotyka się ze zniechęceniem ze strony pacjenta.

 

Bio-Algorithms and Med-Systems

Współpraca, którą Państwu oferujemy jest tym cenniejsza, że Zakład nasz wydaje czasopismo o nazwie „Bio-Algorithms and Med-Systems” Jest to czasopismo, które po siedmiu latach wydawania w zasięgu krajowym stało się czasopismem międzynarodowym. Związane jest to z przejęciem go przez wydawcę o światowym zasięgu, jakim jest wydawnictwo de Gruyter. Wydawca ten przesyła informacje o naszym czasopiśmie do 30 tys bibliotek na całym świecie. Opublikowanie swoich wyników dociera więc już w tej chwili do ogromnej rzeszy Czytelników udostępniając Państwa wyniki.

Zachęcamy do współpracy z nami. Dysponujemy specjalistami reprezentującymi wszystkie dyscypliny informatyczne. Specjaliści ci pomogą Państwu zrealizować każdy pomysł w dziedzinach przedstawionych powyżej.

 

PL-GRID


Zakład uczestniczy w projekcie konstruowania krajowej infrastruktury obliczeniowej o nazwie PL Grid (http://www.plgrid.pl/). Jest to inicjatywa Cyfronetu ( www.cyfronet.pl). Celem konstrukcji tej infrastruktury zrzeszającej wszystkie ośrodki obliczeniowe Polski, które dysponują dużymi mocami komputerowymi. System grid udostępnia użytkownikowi zasoby komputerowe bez Jego wiedzy o ośrodku ich pochodzenia. Jest to system znacząco ułatwiający pracę wymagającą dużych mocy obliczeniowych.
Obecny etap konstrukcji systemu gridowego polega na wyposażeniu tej infrastruktury sprzętowej w specjalistyczne oprogramowanie zorientowane na badania fizyki cząstek elementarnych, chemii kwantowej, bioinformatyki (w tym farmakologii w zastosowaniu do terapii indywidualnej), meteorologii (operuje bardzo dużą liczbą zmiennych i pracuje w systemie ciągłym) oraz innych dziedzin wymagających dużych mocy obliczeniowych.

Pegaz

Pegaz(Moodl) jest e-learningową platformą. W oparciu o tę platformę w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny UJCM prowadzonych jest szereg kursów dydaktycznych na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, weterynarii oraz dietetyce. Platforma umożliwia sprawny i szybki kontakt ze studentami, gdyż jest powiązana z systemem USOS. Dzięki możliwości systematycznego umieszczania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznych dokumentów, multimediów zajęcia mogą być na bieżąco uaktualniane. Treści zamieszczane na Pegazie mają szanse być prezentowane w nieporównanie szerszej formie, jak również w bardziej atrakcyjny sposób dla współczesnego studenta w porównaniu z tradycyjnym sposobem udostępniania materiałów studentom. Możliwość tworzenia elektronicznych sprawdzianów oraz dostępu do wyników (książki ocen) sprawia, że platforma Pegaz niezwykle usprawnia pracę prowadzących.

Konsorcjum TIM 

Pracownicy Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny uczestniczą również w działaniach inicjatywy TIM ("Technologie Informatyczne Medycyny"). Konsorcjum powołane zostało na mocy porozumienia czterech polskich uczelni: - Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - koordynator projektu - Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie - Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum w Krakowie. Celem konsorcjum jest podejmowanie wspólnych działań naukowych i prac rozwojowych mających zastosowanie w działalności służby zdrowia przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy medycznej i nowatorskich technologii informatycznych wspomagających przebieg profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i leczenia klinicznego.

 CYFRONET 
Zakład współpracuje z Akademickim Ośrodkiem Komputerowym CYFRONET AGH (www.cyfronet.pl) uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach badawczych i usługowych.