Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

SIMULATIONS IN MEDICINE

Irena Roterman-Konieczna

Simulations in Medicine – Pre-clinical and clinical applications.

Gwałtownie rozwijające się techniki informatyczne w coraz większym stopniu wkraczają to dyscyplin medycznych zarówno w zakresie działań naukowych jak i medycynie praktycznej. Edukacja medyczna stawia coraz to wyższe wymagania, którym sprostanie staje się coraz trudniejsze. Dlatego odwołanie się do wszelkich metod wspomagających ten złożony proces za pomocą środków elektronicznych staje się wyzwaniem dnia dzisiejszego. Przyjmuje to formy nauczania technik medycznych za pośrednictwem fantomów, ale też skutkuje rozwojem technik symulacyjnych bez-fantomowych. Takiej właśnie tematyce poświęcony jest omawiany podręcznik. Prezentuje przykłady wykorzystania modelowania i symulacji procesów na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym oraz na poziomie całego organizmu skupiając się na symulacji mechanizmów leżących u podstaw działania złożonego układu, jakim jest organizm człowieka. Symulowane są też procesy w formie ciągu decyzji prowadzących do postawienia diagnozy. Wspomaganie terapii zobrazowane jest za pomocą procedur optymalizacji procesów terapeutycznych i chorobowych. Omówiono wspomaganie terapii w sferze materialnej w postaci zindywidualizowanej techniki wykorzystującej 3D printing oraz w sferze emocjonalnej (gry poważne). Symulacje dotyczą też procesów współpracy wielo-ośrodkowej wykorzystującej techniki tele-medyczne w formie konsultacji specjalistycznej jak i w relacji lekarz-pacjent w dziedzinie monitorowania pacjenta pozostającego w opiece domowej (w tym geriatrycznej w szczególności). Książka przestawia szerokie spektrum wykorzystania technik symulacyjnych, jakie opracowano w środowisku Collegium Medicum UJ we współpracy z AGH w tym także z Cyfronetem w szczególności.